"Herr Dr. Armin Mruck, Professor Emeritus fur Geschichte an unserer Partneruniversitat Towson University, Maryland, USA…"